Skip to content
logo pensioe

VOOR NU EN DE TOEKOMST

Duurzaamheidsverslag 2021

01

UW BELEGGINGEN

HET IS UW VERMOGEN.
UW MENING TELT

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een onderwerp dat vele deelnemers van Pensioenfonds ING bezighoudt. Dat blijkt uit de vele vragen die wij over dit onderwerp ontvangen. Dankzij onderzoek weten we welke vijf thema’s binnen MVB voor u belangrijk zijn. Lees hier hoe we invulling geven aan die thema’s en wat we doen met uw stem tijdens bijvoorbeeld klankbordsessies en enquêtes. Het is belangrijk dat u ons weet te vinden, want dan weten we wat er leeft en kunnen we daarop inspelen.

“De mening van deelnemers weegt zwaar bij het formuleren van het MVB-beleid. Lees hoe we omgaan met de mening van twaalf van onze deelnemers in het online jaarverslag van Pensioenfonds ING”

Wim van Iersel

Directeur Beleggingen
 

Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?

“Ik wil 100% groene energie. Wil PFI dat ook?”

02

ONZE STRATEGIE

Maatschappelijk verantwoord
beleggen en
rendement gaan hand
in hand

De strategie achter het maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) van Pensioenfonds ING is en blijft glashelder: de beleggingsportefeuille structureel verduurzamen op een beheerste wijze. Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen én te kunnen verhogen, is immers rendement nodig. We nemen niet meer risico’s dan nodig om dit rendement te kunnen behalen. Tegelijkertijd maken we duidelijke keuzes voor organisaties waarin we niet en juist wel beleggen. Dit betekent dat het MVB-beleid een levend beleidsstuk is.

“Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen presteren op lange termijn beter dan organisaties die dat niet doen. Zij kunnen rekenen op onze steun”

Guido Vessaz

Beleggingsstrateeg
 

Dit zijn de organisaties
waarin Pensioenfonds ING nu belegt

In deze organisaties
beleggen we
NIET meer

03

Onze impact op mens en milieu

De volgende
generaties
verdienen
ook een gezond
leefklimaat

Bij Pensioenfonds ING hebben we verschillende instrumenten tot onze beschikking om invloed uit te oefenen op onze beleggingen. We zijn ervan overtuigd dat actieve betrokkenheid bij bedrijven en overheden waarde toevoegt. We boeken resultaten door gesprekken aan te gaan met overheden, bedrijven, vastgoedbeheerders en particulieren. Daarnaast maken we actief gebruik van ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Lees meer over de maatschappelijke impact van uw pensioen.

“Wij beheren een vermogen van 30 miljard euro, met daarbinnen een ambitieus MVB-beleid. Lees over hoe we daar verantwoordelijkheid over afleggen in het online jaarverslag van Pensioenfonds ING”

Sibrand Drijver

Beleggingsstrateeg
 

Hoe draagt Pensioenfonds ING bij aan het Klimaatakkoord?

Misstanden voorkomen en werken aan oplossingen