Skip to content
Misstanden moeten internationaal worden voorkomen

5 vragen over het IMVB-convenant

Het IMVB-convenant is in Nederland een belangrijke stap voor pensioenfondsen om maatschappelijk verantwoord beleggen verder vorm te geven. Pensioenfonds ING ondertekende dit convenant in 2018 en eind 2022 moet het hele plan geïmplementeerd zijn. Maar wat is dit IMVB-convenant en waarom is dit zo belangrijk voor het MVB-beleid van Pensioenfonds ING? Investment strateeg Guido Vessaz legt het uit.

Wat betekent IMVB eigenlijk?

“IMVB staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Bij Pensioenfonds ING hebben wij de verantwoordelijkheid om op dit moment een pensioenkapitaal van meer dan 30 miljard euro te beleggen. Dat wil je niet alleen financieel verstandig doen, het moet ook maatschappelijk verantwoord zijn. Met dit IMVB-convenant laten wij zien wat onze minimale normen en waarden zijn, wat wij belangrijk vinden en dat wij samenwerking belangrijk vinden. Dit convenant vormt voor ons de basis – het zijn de randvoorwaarden – voor de manier waarop wij beleggen.”

Pensioenfonds ING hanteert de OESO-richtlijnen. Is dat niet voldoende?

“Klopt. Pensioenfondsen, en ook andere bedrijven, moeten een proces hebben waarmee ze misstanden kunnen identificeren. Dat gaat onder andere over mensenrechten, arbeidsrechten, corruptie en belastingfraude. Dit soort misstanden hebben vaak grote impact op betrokken partijen, van medewerkers tot aandeelhouders tot de gemeenschap eromheen. Denk aan een bedrijf dat giftig afvalwater loost; dat gaat verder dan alleen de eigen bedrijfsvoering. De OESO-richtlijnen helpen bedrijven en pensioenfondsen om dit soort misstanden te identificeren, en uiteraard hanteren wij die. Wij maken gebruik van derde partijen om deze misstanden te identificeren en te beoordelen.

De OESO-richtlijnen zijn niet de enige internationale normen en standaarden waarop wij onze beleggingen monitoren. Zo monitoren we ook op schendingen van de ‘Global Compact principles’ van de Verenigde Naties. Die ‘UN Global Compact’ vormt overigens geen onderdeel van het convenant; het is een aanvullende waarborg om controverses binnen onze beleggingen in kaart te brengen.”

Wat voegt het IMVB-convenant toe?

“We merkten dat er verschillen waren in beleid en uitvoering als het gaat om het identificeren van misstanden en acties daarop. Er was daarom bij de pensioenfondsen behoefte om dat in een breder verband op te pakken en één standaard te ontwikkelen. Dit convenant zet de OESO-richtlijnen als de standaard neer. Hiermee zeggen we als Pensioenfonds ING: dit zijn onze minimale normen en waarden. Wat het convenant uniek maakt, is dat het ondertekend is door allerlei verschillende partijen: niet alleen pensioenfondsen, maar ook vakbonden, ngo’s en partijen als War Child en het WNF. Zo’n samenwerking is er nog niet eerder geweest. We kijken nu vanuit een nog breder perspectief naar onze beleggingen. Vakbonden kunnen ons er bijvoorbeeld op wijzen wanneer er in een bepaald land of bedrijf beperkingen zijn als het gaat om de vrijheid van verenigen.

Met dit convenant bundelen we kennis en kracht. We hebben nu meer gesprekken met ngo’s, vakbonden en collega-pensioenfondsen die ons inzicht verrijken. Er vindt ook veel kennisuitwisseling plaats over hoe de risico’s kunnen worden geïdentificeerd en hoe je omgaat met schendingen van de OESO-richtlijnen. Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben het IMVB-convenant ondertekend. Als pensioensector staan we sterker om onze verwachtingen te kunnen overbrengen naar de bedrijven en overheden waarin we beleggen. Daarnaast ondersteunt het ons in de aansturing van onze vermogensbeheerders.”

Wat is het uiteindelijke doel van het IMVB-convenant?

“Uiteindelijk gaat het om due diligence: gepaste zorgvuldigheid betrachten bij het beheren van de beleggingen. Het doel is om vooraf misstanden in kaart brengen. En mocht het ergens alsnog misgaan dan weten we hoe we ermee om moeten gaan, om het te herstellen. Als pensioenfonds zijn wij eigenaar van de beleggingen. Wij zijn dus de aangewezen partij om vermogensbeheerders aan te sporen om misstanden in de portefeuille daadwerkelijk aandacht te geven. Dat ze daar serieus werk van maken en het in kaart gaan brengen. Uiteindelijk is het onze verantwoordelijkheid als Fonds om verantwoord beheer te voeren. Als Nederlandse pensioenfondsen hebben we nu één verhaal richting al die vermogensbeheerders. Dat zet ons verhaal kracht bij.”

Waar staan jullie in het proces?

“Doordat we dit convenant hebben getekend, verplichten we onszelf om bepaalde vereisten te regelen. Zo moeten we nadenken over zaken op het gebied van beleid, uitbesteding, rapportage en monitoring. Wat nemen we bijvoorbeeld op in onze contracten met de vermogensbeheerders? En hoe zorgen we voor een goede screening van onze beleggingsportefeuilles? We hebben inmiddels goed inzichtelijk wat de verplichtingen zijn, hoe deze geïnterpreteerd moeten worden en waar we nog invulling aan moeten geven. We gaan ervan uit dat we einde van dit jaar aan alle vereisten voldoen.”

Op de website van Pensioenfonds ING vindt u het IMVB-convenant. Ga naar deze pagina en klik op ‘documenten’.