Skip to content
Ons beleid

Ons beleid

We realiseren ons bij Pensioenfonds ING dat het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) en de uitvoering daarvan een soort expeditie zijn. Er zijn immers nogal wat factoren die dit beleid kunnen beïnvloeden. Zo kunnen uw voorkeuren veranderen, kunnen maatschappelijke normen en waarden in Nederland wijzigen en kan de zich nog sterk ontwikkelende wet- en regelgeving worden aangepast. Dit betekent dat het MVB-beleid een levend beleidsstuk is. De intentie erachter is en blijft echter glashelder: de beleggingsportefeuille structureel verduurzamen op een beheerste wijze.