Skip to content
Onze ambitie

Onze ambitie

De ambitie van Pensioenfonds ING is het creëren van (positieve) impact of het verlagen van negatieve impact binnen de door u gekozen duurzaamheidsthema’s. Dit doen we zonder af te doen aan onze financiële doelstellingen. Want om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen én te kunnen verhogen, is rendement nodig. We nemen niet meer risico’s dan nodig om dit rendement te kunnen behalen.

Bij Pensioenfonds ING vinden we het belangrijk om de mening van onze deelnemers te kennen over maatschappelijk verantwoord beleggen. Het is immers uw vermogen, dus uw mening telt. We gaan daarom graag de dialoog met u aan. Uw mening weegt zwaar bij het formuleren van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. U koos de vijf belangrijkste thema’s waarbinnen we beleggen: klimaat & milieu, mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid en corruptie. 

U gaf ook aan dat Pensioenfonds ING geen koploper hoeft te zijn op het gebied van MVB. Ons streven is om op het gebied van MVB-beleid, het verder verduurzamen van de beleggingen en onze communicatie naar u wat betreft MVB de komende jaren verder te ontwikkelen. Wij meten onze inspanningen af aan diverse benchmarks.