Skip to content
Onze resultaten

Onze resultaten

We boeken resultaten door gesprekken aan te gaan en invloed uit te oefenen. Daarbij maken we onderscheid naar vier types partijen, te weten:

  • Overheden
  • Bedrijven
  • Vastgoedbeheerders
  • Particulieren

Sinds begin 2021 investeren we bij Pensioenfonds ING geleidelijk meer in ‘green & social bonds’. Ons streven was om eind 2021 het gewicht van deze obligaties 4% te laten zijn van al onze nominale staatobligaties; eind 2022 zou dat percentage opgevoerd moeten zijn naar 8%. Door het grotere aanbod van ‘green & social bonds’ en de gunstige marktontwikkelingen is het streefgewicht van eind 2022 reeds gerealiseerd. Momenteel is het aandeel van dit type obligaties 10% van al onze nominale staatsobligaties.

We beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties waarmee kapitaal wordt verschaft aan bedrijven. De afgelopen twee jaar is de CO2-voetafdruk van deze portefeuille meer dan gehalveerd. Daarnaast hebben we de uitsluitingenlijst voor bedrijven uitgebreid met bedrijven die een relatief hoge CO2-uitstoot kennen of die opereren in kwetsbare milieugebieden.

Het duurzaamheidsgehalte van onze vastgoedportefeuille is verbeterd. Dit meten we door deel te nemen aan een van de meest gerenommeerde benchmarks binnen de vastgoedwereld: de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). De 2021-score van Pensioenfonds ING laat opnieuw zien dat onze vastgoedfondsen beter scoren dan het GRESB-gemiddelde. Hiernaast hebben we in samenwerking met onze partner CBRE de fysieke klimaatrisico’s in kaart gebracht. Op basis van die gegevens gaat CBRE namens Pensioenfonds ING het gesprek aan met de verschillende vastgoedbeheerders.

Ons Fonds belegt in Nederlandse woninghypotheken, waarbij financiering wordt verschaft aan particuliere huizenbezitters. In samenwerking met onze vermogensbeheerder proberen we het bewustzijn van huizenbezitters te vergroten over de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. Ook gelden er aantrekkelijke financieringsvoorwaarden voor verduurzaming van huizen. Ook hebben we de overstromingsrisico’s van woningen binnen onze portefeuille in kaart gebracht. Als gevolg van klimaatverandering nemen klimaatrisico’s toe. Nederland ligt voor meer dan een kwart onder de zeespiegel; niemand zal de overstroming in Limburg in 2021 vergeten zijn. Klimaatverandering heeft onze nadrukkelijke aandacht.