Skip to content
Uw vragen

In gesprek met uw pensioenfonds

Het is uw vermogen, dus uw mening telt

Pensioenfonds ING vindt het belangrijk om de mening van zijn deelnemers te weten. Het gaat tenslotte om úw vermogen. Een belangrijk thema hierbij is maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Pensioenfonds ING wil verdergaan op de ingeslagen weg, maar wat vindt u ervan? We horen daarom graag uw mening: bijvoorbeeld door met u in gesprek te gaan via onze klankbordsessies. Laat u ons weten wat u vindt?

Als pensioenfonds ING willen we graag weten wat u van ons vindt. Dat onderzoeken we op allerlei manieren. Denk aan deelnemerstevredenheidsonderzoeken, klankbordsessies met deelnemers en deelnemerspanels. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat u weet dat u een stem heeft: wij horen graag hoe wij het geld volgens u moeten beleggen.

Uiteindelijk beleggen we voor een goed pensioen voor u, nu en voor de toekomst. U mag daarover meepraten. Dat kan op verschillende manieren

Wim van Iersel
Bestuurder

Kwantitatief onderzoek

Minimaal eens in de vijf jaar onderzoeken we bij Pensioenfonds ING kwantitatief de mening van onze deelnemers over het MVB-beleid. Uit het onderzoek van 2017 bleek dat deelnemers vooral mensenrechten, klimaat & milieu, anti-corruptie, gezondheid en arbeidsrechten belangrijk vinden (in volgorde van belangrijkheid).

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn we gericht met deelnemers over de benoemde thema’s in gesprek gegaan. Inmiddels beleggen we bij Pensioenfonds ING met aandacht voor uw thema’s. Dit jaar volgt nieuw onderzoek, zodat we met ons beleggingsbeleid blijven aansluiten bij uw wensen.

Natuurlijk moet Pensioenfonds ING maatschappelijk verantwoord beleggen! Dat draait voor mij om milieu, mens en maatschappij en behoorlijk bestuur

Boudewijn Liesker
Deelnemer

Kwalitatief onderzoek: de klankbordsessies

Behalve via enquêtes gaan we ook graag persoonlijk met u in gesprek. Heel belangrijk hierbij zijn onze tweemaandelijkse klankbordsessies. Die helpen ons om beter te begrijpen hoe u denkt over maatschappelijk verantwoord beleggen. Begin april zijn we gestart met de eerste reeks sessies, die voortduren tot in de zomer van dit jaar. Iedereen die wil meepraten is van harte welkom. De gesprekken zijn online (in een later stadium wellicht op locatie). Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur en vindt eens in de twee maanden plaats. Goede gelegenheden om rechtstreeks met onze directeur beleggingen, Wim van Iersel, en onze beleggingsstrateeg Guido Vessaz in gesprek te gaan.

Heeft u interesse? Meld u dan aan via communicatie@pfing.nl

Kwalitatief onderzoek: de financiële risicobereidheid

Verder hielden we in 2019 een risicobereidheidsonderzoek, waarin we uw financiële risicohouding toetsten: hoe keken deelnemers aan tegen het risico dat genomen wordt met het vermogen? Uit de groepsgesprekken bleek dat het streven zou moeten zijn dat mensen terugkrijgen wat ze hebben ingelegd, liefst met voldoende rendement om het pensioen te kunnen verhogen. Extra rendement was niet zo nodig. Wel fatsoenlijk beleggen, zonder negatieve impact op mens en milieu. Ook al was het onderzoek niet gericht op uw MVB-voorkeuren, toch kwam MVB meermaals ter sprake. Het gaf des te meer aan dat dit onderwerp bij u leeft. Dit onderzoek zal in 2024 herhaald worden.

Rechtstreeks contact

Wat veel deelnemers misschien nog niet weten, is dat ze Pensioenfonds ING ook rechtstreeks kunnen benaderen met vragen. Via ons e-mailadres communicatie@pfing.nl, bijvoorbeeld. Maar u kunt uw vraag ook rechtstreeks mailen naar onze bestuurder Peter van Meel: petervanmeel@pfing.nl. Uiteraard krijgt u antwoord.

Wie liever belt, wordt graag te woord gestaan door de medewerkers van ons Pensioenloket.

Via al deze kanalen krijgen wij vragen over maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bevestigt voor ons dat het onderwerp bij u leeft. Als de vragen die binnenkomen interessant zijn voor alle deelnemers dan delen wij ze, uiteraard vergezeld van onze antwoorden. Bijvoorbeeld via onze website (veelgestelde vragen), of via onze nieuwsbrieven en magazines

Inmiddels bereiken we al meer dan 48.000 deelnemers met onze nieuwsbrieven en elke maand komen daar mensen bij. Meld u ook aan.