Skip to content
Hoe draagt PFI bij aan het klimaatakkoord?

Focus op terugdringen CO2-uitstoot

Pensioenfonds ING steunt het Klimaatakkoord van Parijs

Wij willen genoeg rendement halen om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen én verhogen. Maar wel op een maatschappelijk verantwoorde manier. Met een vermogen van ruim 30 miljard euro kunnen we verschil maken, en dat is mooi. We richten ons onder andere op het klimaat en steunen de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Wie zich verdiept in de afspraken die in Parijs zijn gemaakt, ziet dat het vooral draait om het terugdringen van broeikasgassen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

Sinds het najaar van 2020 leggen we CO2-reductiedoelstellingen op aan onze beleggingen. Hierdoor daalde de CO2-uitstoot van onze beleggingen aanzienlijk.

We zetten onze invloed in op onder andere het klimaat

Sibrand Drijver
Pensioenfonds ING

CO2-neutraal in 2050

Vanaf nu gaan we bij Pensioenfonds ING de CO2-uitstoot binnen onze beleggingsportefeuille verder terugdringen. Zo brengen we een groot deel van onze beleggingen verder in overeenstemming met het Klimaatakkoord. We doen dat volgens het pad dat wetenschappers verbonden aan de Verenigde Naties hiervoor hebben uitgestippeld. Daarbij beginnen we met de aandelenbeleggingen in ontwikkelde markten. In 2050 zijn de beleggingen CO2-neutraal, dat is onze ambitie.

In gesprek

Daarnaast gaan we het gesprek aan met de grootste vervuilers in onze portefeuille. We zoeken de dialoog met bedrijven waarbij wij zorgen hebben als het gaat om het beheersen van klimaatrisico’s en om het niet benutten van kansen. Wij vragen van deze bedrijven concrete en realistische plannen om hun bedrijfsvoering en producten in overeenstemming te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Opwarming leidt tot overlast

Het terugdringen van CO2-uitstoot helpt om de opwarming van de aarde te beperken. Dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is intussen ook goed te merken dat de aarde opwarmt, bijvoorbeeld aan de winters die steeds zachter worden.

Met ons pensioenvermogen kunnen we verschil maken

Guido Vessaz
Pensioenfonds ING

De opwarming van de aarde brengt ook steeds meer overlast met zich mee. Er zijn meer hittegolven; in sommige delen van de wereld gaat het regenseizoen voorbij zonder regen en op andere plekken vallen juist uitzonderlijke hoeveelheden neerslag met overstromingen als gevolg. Ook in Nederland, waar rond de vier miljoen woningen in gebieden liggen die kunnen overstromen. Dat kan onder andere impact hebben op onze Nederlandse hypothekenportefeuille.

Kortom, als het te warm wordt op aarde, is onze planeet steeds minder leefbaar – én is het steeds slechter zaken doen. Met uw pensioengeld kunnen we bijdragen aan de klimaattransitie. Ook morgen een toekomst!

CO2-emissie 2019-2021

Uitstoot in tonnen per miljoen euro bedrijfsomzet:

Klimaatakkoord van Parijs

 • Initiatief van de Verenigde Naties
 • Gesloten in 2015, ondertekend in 2016
 • In werking sinds 2020
 • Ondertekend door 195 landen, waaronder Nederland
 • Eens per vijf jaar checken de landen of ze op koers liggen

De doelen van het Klimaatakkoord van Parijs

 • Voorkomen van verdere klimaatverandering
 • Gemiddelde stijging van de temperatuur wereldwijd:
  • Minder dan 2 graden Celsius
  • Maar nog beter: minder dan 1,5 graden Celsius, want dan lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar
 • Binnen de EU in 2030 minimaal 40% minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen