Skip to content
Ik wil 100% groene energie. Wil Pensioenfonds ING dat ook?

Woorden en daden

Pensioenfonds ING wil een CO2-neutrale portefeuille

De meeste deelnemers van Pensioenfonds ING vinden maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk. Eind 2021 deelde Boudewijn Liesker zijn verhaal. Hij vindt dat Pensioenfonds ING honderd procent groen moet worden en vroeg welke concrete stappen gezet worden om dit te bereiken. Investment strateeg Guido Vessaz geeft antwoord.

Boudewijn Liesker, customer journey expert bij ING:

“Voor mij draait maatschappelijk verantwoord beleggen om milieu, mens & maatschappij, en om behoorlijk bestuur. Pensioenfonds ING heeft tot nu toe veel goeds gedaan. Het staat er financieel goed voor en dat is mooi. Maar nu is het tijd om een andere weg in te slaan en volledig te vergroenen. Ik roep op tot daadkracht. Dat doe ik in mijn eigen leven ook: ik doe mijn best om minder energie te gebruiken. Dus niet alleen ándere energie, maar ook minder. Het huis geïsoleerd, de verwarming een graadje lager, zonnepanelen op het dak. En over een paar jaar een kleine elektrische auto. Daar spaar ik voor. Als ING’er moet ik mijn doelen SMART maken, doe dat dan als Fonds ook! Oké, jullie gaan minder beleggen in fossiele industrieën, maar wanneer nemen jullie daar echt afscheid van? Over drie jaar of over vijf jaar? Ik snap dat het niet in één keer kan, je moet er naartoe werken. Maar maak daar een plan voor, met concrete stappen. Geen woorden, maar daden! Dat doe ik privé en dat verwacht ik ook van het Fonds.”

Guido Vessaz, investment strateeg bij Pensioenfonds ING:

“Dat is een duidelijke stelling. Het sluit goed aan bij hoe we bij Pensioenfonds ING kijken naar de verduurzaming van de beleggingen. Boudewijn Liesker laat zien waar hij voor staat, maar snapt ook welke overwegingen er spelen. Aan de ene kant de vraag wanneer we uit de fossiele brandstoffen stappen, maar ook begrijpen dat het niet in één keer kan. De infrastructuur achter onze energiebehoefte is in decennia opgebouwd en kunnen we niet in één keer geheel ombouwen. Dit vergt tijd en dat is een belangrijke nuance. Als investment strateeg voor Pensioenfonds ING leg ik graag uit hoe wij dit zien en wat wij doen om het concreet te maken. Op onze website kunnen deelnemers al onze doelstellingen en criteria vinden en de voortgang volgen.”

Plannen op korte en lange termijn

“De afgelopen jaren is duurzaam en verantwoord beleggen steeds meer op de voorgrond gekomen. Ons bewustzijn over de impact van ons handelen op onze omgeving is vergroot. Dit toegenomen bewustzijn en allerlei wetenschappelijke inzichten hebben de roep versterkt aan de financiële sector om een bijdrage te leveren. Ook onze deelnemers geven aan dat klimaat & milieu een belangrijk thema is.

Bij Pensioenfonds ING zijn we ervan overtuigd dat we een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, zonder dat de financiële doelstellingen in het gedrang komen. Het Klimaatakkoord van Parijs heeft als doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn.”

De keuze voor Parijs

“Een goede twee jaar terug zijn we bij Pensioenfonds ING begonnen om CO2-reductiedoelstellingen door te voeren op verschillende beleggingen. Daarnaast hebben we grote uitstoters van broeikasgassen op de uitsluitingenlijst geplaatst, omdat we deze bedrijven niet in staat achten snel genoeg hun activiteiten te veranderen. Deze beslissing zorgde voor een flinke CO2-reductie in onze portefeuilles.

Het opleggen van deze CO2-reductiedoelstellingen bracht de discussie naar boven om langetermijndoelen te formuleren. Afgelopen jaar is onderzoek verricht om de beleggingen in overeenstemming te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. De uitkomst is dat het Fonds de ambitie heeft om met zijn beleggingen in 2050 CO2-neutraal te zijn. Op dit moment hebben we een gedeelte van de beleggingen al in overeenstemming gebracht met het Klimaatakkoord en deze lijn zal de komende periode worden voortgezet naar meerdere beleggingen.”

Onze invloed: aansturen, dialoog voeren en uitsluiten

“Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, maken we gebruik van verschillende instrumenten: klimaatdoelstellingen opleggen aan onze beleggingen, de dialoog aangaan met bedrijven om verandering te realiseren, en als laatste redmiddel sluiten we bedrijven uit.

We leggen onze vermogensbeheerders klimaatdoelen op die als randvoorwaarden gelden voor de beleggingen die zij namens het Fonds beheren. Denk hierbij aan een CO2-reductiepad. Wij gaan overigens niet voorschrijven wat wel of niet mag, die beslissingen liggen bij de verschillende vermogensbeheerders. Verder zijn we in dialoog met bedrijven waar we kapitaal aan verschaffen: we sporen hen aan om in overeenstemming te komen met het Klimaatakkoord van Parijs. Tot slot sluiten we bepaalde bedrijven uit. Bedrijven die door hun core business veel broeikasgassen direct of indirect uitstoten, kun je in de kern moeilijk veranderen. Dan is uitsluiting de laatste mogelijkheid.”

Slotsom

“Als het gaat om honderd procent vergroenen kunnen we niet direct de gehele fossiele brandstofindustrie uitsluiten, maar in ons plan worden die belangen wel verkleind. Op deze manier willen we een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te maximaliseren tot maximaal 2 graden Celsius en het liefst tot maximaal 1,5 graad Celsius. Om deze ambitie te verwezenlijken oefent Pensioenfonds ING op verschillende wijzen invloed uit door gebruik te maken van uiteenlopende instrumenten.”

Meer informatie over ons klimaatbeleid, gebruik van instrumenten en resultaten die we boeken, vindt u op onze website. Onze doelstellingen staan nauwkeurig geformuleerd in ons MVB-beleid. De criteria van uitsluiting zijn hier te vinden, evenals rapportages over de voortgang van onze gesprekken met bedrijven.