Skip to content
Onze invloed

Onze invloed

Bij Pensioenfonds ING hebben we verschillende instrumenten tot onze beschikking om invloed uit te oefenen op onze beleggingen. We zijn ervan overtuigd dat actieve betrokkenheid bij bedrijven en overheden waarde toevoegt. Aan die actieve betrokkenheid geven we op twee manieren concreet invulling:

  • de dialoog aangaan;
  • gebruikmaken van ons stemrecht op aandeel­houders­vergaderingen.

In de dialoog geven we aan wat we belangrijk vinden als het gaat om een financieel gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Met diezelfde insteek gebruiken we ons stemrecht op aandeel­houders­vergaderingen. De voortgang van de gesprekken met bedrijven kan ons stemgedrag beïnvloeden. Zo versterken de dialoog en het stemrecht elkaar. Mochten de dialoog en de wijze van stemmen niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunnen we besluiten om het bedrijf op onze uitsluitingenlijst te plaatsen. Dat zien we als laatste middel om onze standpunten niet alleen duidelijk te maken, maar ook om de consequenties ervan te laten zien.

Bij Pensioenfonds ING zijn we hiernaast van mening dat gezamenlijk optrekken met gelijkgestelde beleggers zorgt voor extra invloed. We doen dat onder andere via het ‘active ownership platform’ van Robeco en binnen het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant). De Nederlandse pensioenfondsen die dit convenant hebben ondertekend zijn de samenwerking aangegaan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en overheid. De partijen hebben met dit convenant het doel om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. 

Tijdens het selectieproces integreren onze vermogens­beheerders financiële en niet financiële aspecten in het beleggingsproces. Daarnaast willen we een volledig beeld krijgen van de organisaties waarmee we een relatie aangaan.